แหล่งท่องเที่ยวน่ายล ชื่นชมเขื่อนคันดินยาว กล่าวขานเรือโบราณ น่าทานปลาส้มรสดี

Lamklong Subdistrict Municipality

โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803

แนะนำเทศบาล

ข้อมูลบุคลากร

รายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

เอกสารเผยแพร่

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

Previous
Next

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งท่องเที่ยวน่ายล ชื่นชมเขื่อนคันดินยาว กล่าวขานเรือโบราณ น่าทานปลาส้มรสดี

เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803

lamklong.840804@gmail.com

© 2024 All rights Reserved.  พัฒนาเว็บไซต์โดย  WWW.PHUDESIGN.COM